สงวนลิขสิทธิ์ 2555 @ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 General Staff Division of Provincial Police Region1
 29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-936-2725 Fax.02-537-8686
Power By :